Outlook 2Microsoft Outlook 2007/2010/2013

לצורך הגדרת תיבה במחשב – יש לוודא שמותקנת במחשב תוכנת Microsoft Outlook.

הגדרת תיבה – באופן אוטומטי דבר ראשון יש ללודא שתוכנת האאוטלוק סגורה
Start → Control Panel → Mail → Show Profiles
התחל ← לוח הבקרה ← דואר ← הצג פרופילים
לחצו על כפתור ה- Add (הוספה)

 

 


out1 

בחלון שיפתח – יש לתת שם לפרופיל
(לשם זה אין משמעות – הוא רק עוזר להבדיל בין הפרופילים המוגדרים באאוטלוק – במידה ויש יותר מפרופיל אחד)

out2

בחלון הבא, יש לבצע התקנה אוטמטית על ידי הזנה של פרטי התיבה כמו בתמונה לדוגמא
(המשתמש בתמונה הינו דוגמא – יש להגדיר את שם המשתמש שלכם)

בסיום מילוי הפרטים – יש ללחוץ על Next (הבא)
בזמן האימות של התיבה מול השרתים – יכול להיות שיקפוץ חלון להזנת שם משתמש וסיסמא – יש למלא את כתובת המייל המלאה ואת הסיסמא של התיבה שאותה אתם מגדירים.
out3

כעת יש ללחוץ על Finish.

במידה והגדרת התיבה נכשלה – יש לסמן את האפשרות
Change account settings ולאחר מכן ללחוץ על Next
ולעבור להסבר המופיע בסעיף 2 "הגדרת תיבה – ידנית"
(בגרסאת אאוטלוק 2007-2010 – יופיע כפתור המפנה להגדרות ידניות)
ou4

הגדרת תיבה - ידנית
במסך הבא יש לבחור באפשרות Microsoft Exchange Server or compatible service
ולאחר מכן ללחוץ על Next
out5

במסך הבא יש להזין את פרטי שרת המייל – casarray01
בחלון מתחתיו יש לוודא שמוזנת כתובת המייל אותה אתם מגדירים (כתובת המייל בתמונה היא דוגמא).
יש לסמן ב-V ליד Use Cached Mode
out6

לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור More Settings… (הגדרות נוספות)

בחלון שיפתח יש ללכת לכרטיסית Connection (חיבורים)
יש לסמן ב-V את האפשרות Connect to Microsoft exchange using HTTP
(בגרסאות אאוטלוק 2007-2010 אפשרות זו תופיע בתחתית הכרטיסיה)
ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור Exchange Proxy Settings…
out7

בחלון שיפתח יש למלא את כתובת השרת mail.exchangegw.com
לסמן ב-V ליד On fast networks….
ולהגדיר בחלון האפשרויות את תצורת האוטנטיקציה מול השרת כ-Basic Authentication (כמו בתמונה)
out8

לסיום יש לאשר את כל החלונת על ידי לחיצה על OK לאחר מכן שוב OK אחר כך על Next ולסיום Finish

כעת אפשר לפתוח את תוכנת האאוטלוק – ולהתחיל לעבוד עם המייל.

X