logo-CRMאם ברצונכם לשנות את שפת הממשקת של המערכת CRM שלכם יש לבצע את הפעולות הבאות על פי המדריך.

המדריך הוא למערכת CRM 2016 ומסביר על שינוי השפה מעברית לאנגלית אך ניתן לבצע את הפעולה הפוך.

 

1. בסרגל האפשרויות של ה-CRM יש לגשת בצד השמאלי למעלה לגלגל השיניים > אפשרויות.

change crm user language from heb to eng 1

 

2.  לאחר מכן יפתח חלון שבו יש לגשת ללשונית האחרונה בשם שפות.
change crm user language from heb to eng 2

 

3. אחרי שנעמוד על לשונית שפות אנחנו נשנה את שפת ממשק המשתמש מעברית לאנגלית.
change crm user language from heb to eng 3

 

4. לאחר שהחלפנו את שפת ממשק המשתמש ל-אנגלית אנחנו נסמן אישור בתחתית החלון.
change crm user language from heb to eng 4
change crm user language from heb to eng 6

 


5. לאחר מכן יש לבצע ריענון לדפדפן ואז אנחנו נראה ששפת הממשק השתנתה מעברית לאנגלית.
change crm user language from heb to eng 5

6. במידה ואתם חווים בעיית תצוגה לאחר השינוי יש לצאת מהמערכת ולהתחבר מחדש.

 

X