מאמרים

עולם הטכנולוגיה המשרדית עבר בשנים האחרונות מהפיכה משמעותית. שירותים שצרכנו משרתים שמוקמו פיזית במשרד שלנו כגון שרתי דואר, תיקיות הקבצים ושימוש בתוכנות המותקנות ברישיון "הולכים ועולים" לענן.

הסיבות למעבר נובעות מטעמים רבים. שניים מהמרכזיים בהם הם:

הקטנה משמעותית במשאבים הארגוניים הנדרשים לטיפול במערך המחשוב בארגון, גישה נוחה למידע מכל מקום וממגוון מכשירי קצה.

X