logo-CRMהתקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook , הידוע גם כ- Outlook קליינט.
CRM עבור Outlook מאפשר גישה לנתוני ה- CRM שלך באמצעות תוכנת ה- Outlook .

דרישות מערכת
עליך לוודא שבמחשבך מותקן:
• Windows XP SP3 ומעלה
• Outlook 2003 SP3 או Outlook 2007 SP2 ומעלה
• עידכון .NET 4

1. כיצד בודקים גרסאת האאוטלוק.

Outlook 2007 – בגרסה זו המערכת היא תמיד 32Bit.

Outlook 2010 – קובץ ← עזרה ← אודות אאוטלוק (File  help  About Outlook)
1-17-crm

Outlook 2013 – קובץ ← חשבון ← אודות אאוטלוק (File  Office Account  About Outlook)
2-17-crm

2. הורדת קבצי ההתקנה
א. קבצי התקנה לקליינט - Outlook Client for CRM
לאחר שמצאת איזו התקנה של אופיס יש 32 או 64 יש להוריד את את ההתקנה הבאה – בהתאמה לביטים שיש למערכת האופיס ובהתאם לשפת הבסיס של המערכת – הנמסרה לכם מראש.

שפת בסיס מערכת ה-CRM אנגלית 
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן

שפת בסיס מערכת ה-CRM עברית 
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן

ב. קבצי התקנה לעידכון – Roll Up 17
קבצים אלו יש להוריד בהתאמה – כמו בהורדה של הקליינט.

שפת בסיס מערכת ה-CRM אנגלית 
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן

שפת בסיס מערכת ה-CRM עברית
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן

3. תהליך ההתקנה
א. התקנת Outlook Client

בתחילת ההתקנה תשאל איפה "לפרוס" את הקבצים – 
יש לכוון את הפריסה לכונן D (עדיף לא כונן C של מערכת ההפעלה) וליצור תיקית CRM 
ולפרוס את כל הקבצים ← לאחר מכן ההתקנה היא אוטמטית. (משך ההתקנה 20-30 דקות)

ב. התקנת Roll Up (עדכון)
בסיום התקנת הקליינט – פשוט מרצים את ההתקנה של העידכון,
ההתקנה היא אוטמטית ואין צרוך בהגדרות – פשוט להריץ את ההתקנה (משך ההתקנה 2-5 דקות)

ג. הגדרת חיבור ה-CRM ל- Outlook Client
לאחר סיום ההתקנות,
יש להיכנס לתפריט ההתחל ← כל התוכניות ← Microsoft Dynamics CRM 2011 ←
Configuration Wizard
בחלון שיפתח יש להזין את כתובת ה-CRM ← וללחוץ על Test Concoction (הכתובת בתמונה היא דוגמא)
לאחר מכן יקפוץ חלון בו יש להזין שם משתמש וסיסמא של המשתמש. (הפרטים בתמונה הם דוגמא)
לאחר שהמערכות יתחברו ← יש ללחוץ על Close
כעת אפשר לפתוח את האאוטלוק – יש להמתין מספר דקות עד שמערכת ה-CRM תסיים את החיבור בינה לבין הממשק שהותקן באאוטלוק.
3-17-crm

X